35 BẢNG KẾT HỢP MÀU SẮC ĐẸP NHẤT DÀNH CHO DESIGNER KHÔNG NÊN BỎ QUA

35 BẢNG KẾT HỢP MÀU SẮC ĐẸP NHẤT DÀNH CHO DESIGNER KHÔNG NÊN BỎ QUA

05/22/2024 09:06:56 / Đăng bởi uyen nguyen / (0) Bình luận

Xu hướng màu mới năm 2022 là như thế nào? Chắc hẳn chúng ta cũng đang thắc mắc thế giới màu sắc năm mới sẽ thay đổi ra sao. Như chúng ta đã biết màu sắc là một trong những thành phần chính của mọi thiết kế. Màu sắc thì luôn giữ nguyên nhưng sự dùng màu sắc theo năm thì lại thay đổi theo xu hướng sử dụng và kết quả nó mở đường cho các xu hướng màu mới hàng năm. Cùng 3DKID theo dõi bài viết 35 BẢNG KẾT HỢP MÀU SẮC ĐẸP NHẤT DÀNH CHO DESIGNER KHÔNG NÊN BỎ QUA dưới đây nhé.

Nội dung bái viết:

1. Tại sao dân DESIGNER cần cập nhật xu hướng màu sắc?

2. 35 Bảng màu kết hợp màu sắt đẹp nhất dành cho DESIGNER không nên bỏ qua

1. Tại sao dân DESIGNER cần cập nhật xu hướng màu sắc?

Nếu bạn đang là nhà thiết kế và đang chuẩn bị bắt đầu một dự án thiết kế mới, thì việc cập nhật các xu hướng mới về màu sắc rất quan trọng. Nó là chìa khoá giúp cho các thiết kế sáng tạo của bạn phù hợp và hấp dẫn với người dùng hiện đại và không lạc hậu trong thiết kế. Các phối màu nào giúp bạn gửi thông điệp của mình đến đúng nhóm khách hàng mục tiêu.

>>>Tham khảo khóa học Thiết Kế Đồ Họa cấp tốc tại đây

>>>Tham khảo các khóa học thiết kế khác tại trung tâm

2. 35 Bảng màu kết hợp màu sắt đẹp nhất dành cho DESIGNER không nên bỏ qua

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp, gợi ý cho các thiết kế tiếp theo của Designer.

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất35-Bảng-phối-màu-Color-Palette-đẹp-nhất

Color Palette: Ý tưởng phối màu với 35 bảng kết hợp màu sắc đẹp

Như vậy, với bài viết này 3DKID GRAPHIC đã cung cấp đến bạn tất cả ý tưởng phối màu đẹp nhất. Hy vọng với những chia sẻ hữu ích này, các bạn sẽ làm ra được những bản thiết kế gây được ấn tượng mạnh và được đánh giá cao trong giới thiết kế. Cảm ơn các bạn đã tham khảo bài viết!

ĐỒ HỌA 3DKID

Hotline: 0978.307.723 - 0983.0984.41

Email: 3dkidgraphic@gmail.com

Website: www.dohoa3dkid.vn

======

Các cơ sở đào tạo tại tp.HCM:

* QUẬN 1: 25A Mai Thị Lựu, Đakao, Q.1, TPHCM

* GÒ VẤP: Số 100, đường số 10, KDC Cityland ParkHills, P.10, Q. Gò Vấp, TPHCM

* Gia sư/Dạy kèm: 0983.0984.41

zalo