Học Thuật

GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

11/07/2019 10:20:00 / Đăng bởi dương anh thi / (0) Bình luận

GIA SƯ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CAO CẤP TẠI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM - GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHẤT LƯỢNG CAO Hotline gia sư 3DKID: 0936.181.457 - 0983.0984.41  CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHO CÁC CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP VÔ CÙNG PHONG PHÚ: 1. Các khoá học Art.Soft_cấp tốc: "Thành thạo thiết kế chỉ trong 2 tuần học kèm tại nhà cùng chuyên gia 3DKID, bao gồm: Photoshop, illustrator_Ai, After... [Đọc tiếp]

GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ NỘI THẤT Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM THIẾT KẾ NỘI THẤT CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ NỘI THẤT Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM THIẾT KẾ NỘI THẤT CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

11/07/2019 10:18:00 / Đăng bởi dương anh thi / (0) Bình luận

GIA SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT CAO CẤP TẠI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM - GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ NỘI THẤT CHẤT LƯỢNG CAO Hotline gia sư 3DKID: 0936.181.457 - 0983.0984.41  CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ NỘI THẤT CHO CÁC CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP VÔ CÙNG PHONG PHÚ: 1. Các khoá học Art.Soft_cấp tốc: "Thành thạo thiết kế chỉ trong 2 tuần học kèm tại nhà cùng chuyên gia 3DKID, bao gồm: Photoshop, illustrator_Ai,... [Đọc tiếp]

GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM THIẾT KẾ QUẢNG CÁO CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM THIẾT KẾ QUẢNG CÁO CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

11/07/2019 10:16:00 / Đăng bởi dương anh thi / (0) Bình luận

GIA SƯ THIẾT KẾ QUẢNG CÁO CAO CẤP TẠI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM - GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ QUẢNG CÁO CHẤT LƯỢNG CAO Hotline gia sư 3DKID: 0936.181.457 - 0983.0984.41  CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ QUẢNG CÁO CHO CÁC CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP VÔ CÙNG PHONG PHÚ: 1. Các khoá học Art.Soft_cấp tốc: "Thành thạo thiết kế chỉ trong 2 tuần học kèm tại nhà cùng chuyên gia 3DKID, bao gồm: Photoshop, illustrator_Ai,... [Đọc tiếp]

GIA SƯ DẠY KÈM PHOTOSHOP Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM PHOTOSHOP CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

GIA SƯ DẠY KÈM PHOTOSHOP Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM PHOTOSHOP CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

11/07/2019 10:13:00 / Đăng bởi dương anh thi / (0) Bình luận

GIA SƯ PHOTOSHOP CAO CẤP TẠI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM - GIA SƯ DẠY KÈM PHOTOSHOP CHẤT LƯỢNG CAO Hotline gia sư 3DKID: 0936.181.457 - 0983.0984.41  CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ DẠY KÈM PHOTOSHOP CHO CÁC CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP VÔ CÙNG PHONG PHÚ: 1. Các khoá học Art.Soft_cấp tốc: "Thành thạo thiết kế chỉ trong 2 tuần học kèm tại nhà cùng chuyên gia 3DKID, bao gồm: Photoshop, illustrator_Ai, After effects_Ae, Corel Draw, Autocad, 3Dsmax, Sketchup, Revit_Arc, Render... [Đọc tiếp]

GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ ILLUSTRATOR Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM THIẾT KẾ ILLUSTRATOR CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ ILLUSTRATOR Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM THIẾT KẾ ILLUSTRATOR CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

11/07/2019 09:58:00 / Đăng bởi dương anh thi / (0) Bình luận

GIA SƯ THIẾT KẾ ILLUSTRATOR CAO CẤP TẠI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM - GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ ILLUSTRATOR CHẤT LƯỢNG CAO Hotline gia sư 3DKID: 0936.181.457 - 0983.0984.41  CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ ILLUSTRATOR CHO CÁC CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP VÔ CÙNG PHONG PHÚ: 1. Các khoá học Art.Soft_cấp tốc: "Thành thạo thiết kế chỉ trong 2 tuần học kèm tại nhà cùng chuyên gia 3DKID, bao gồm: Photoshop, illustrator_Ai, After effects_Ae, Corel... [Đọc tiếp]

GIA SƯ DẠY KÈM ILLUSTRATOR CƠ BẢN Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM ILLUSTRATOR CƠ BẢN CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

GIA SƯ DẠY KÈM ILLUSTRATOR CƠ BẢN Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM ILLUSTRATOR CƠ BẢN CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

11/07/2019 09:51:00 / Đăng bởi dương anh thi / (0) Bình luận

GIA SƯ ILLUSTRATOR CƠ BẢN CAO CẤP TẠI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM - GIA SƯ DẠY KÈM ILLUSTRATOR CƠ BẢN CHẤT LƯỢNG CAO Hotline gia sư 3DKID: 0936.181.457 - 0983.0984.41  CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ ILLUSTRATOR CHO CÁC CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP VÔ CÙNG PHONG PHÚ: 1. Các khoá học Art.Soft_cấp tốc: "Thành thạo thiết kế chỉ trong 2 tuần học kèm tại nhà cùng chuyên gia 3DKID, bao gồm: Photoshop, illustrator_Ai, After effects_Ae, Corel Draw,... [Đọc tiếp]

GIA SƯ DẠY KÈM 3D Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM 3D CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

GIA SƯ DẠY KÈM 3D Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM 3D CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

11/07/2019 09:49:00 / Đăng bởi dương anh thi / (0) Bình luận

GIA SƯ 3D CAO CẤP TẠI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM - GIA SƯ DẠY KÈM 3D CHẤT LƯỢNG CAO Hotline gia sư 3DKID: 0936.181.457 - 0983.0984.41  CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ DẠY KÈM 3D CHO CÁC CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP VÔ CÙNG PHONG PHÚ: 1. Các khoá học Art.Soft_cấp tốc: "Thành thạo thiết kế chỉ trong 2 tuần học kèm tại nhà cùng chuyên gia 3DKID, bao gồm: Photoshop, illustrator_Ai, After effects_Ae, Corel Draw, Autocad,... [Đọc tiếp]

GIA SƯ DẠY KÈM 3D MAX Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM 3D MAX CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

GIA SƯ DẠY KÈM 3D MAX Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM 3D MAX CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

11/07/2019 09:42:00 / Đăng bởi dương anh thi / (0) Bình luận

GIA SƯ 3D MAX CAO CẤP TẠI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM - GIA SƯ DẠY KÈM 3D CHẤT LƯỢNG CAO Hotline gia sư 3DKID: 0936.181.457 - 0983.0984.41  CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ DẠY KÈM 3D CHO CÁC CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP VÔ CÙNG PHONG PHÚ: 1. Các khoá học Art.Soft_cấp tốc: "Thành thạo thiết kế chỉ trong 2 tuần học kèm tại nhà cùng chuyên gia 3DKID, bao gồm: Photoshop, illustrator_Ai, After effects_Ae, Corel Draw, Autocad,... [Đọc tiếp]

GIA SƯ DẠY KÈM RENDER SKETCHUP Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM RENDER SKETCHUP CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

GIA SƯ DẠY KÈM RENDER SKETCHUP Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM RENDER SKETCHUP CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

11/07/2019 09:40:00 / Đăng bởi dương anh thi / (0) Bình luận

GIA SƯ RENDER SKETCHUP CAO CẤP TẠI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM - GIA SƯ DẠY KÈM RENDER SKETCHUP CHẤT LƯỢNG CAO Hotline gia sư 3DKID: 0936.181.457 - 0983.0984.41  CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ DẠY KÈM RENDER SKETCHUP CHO CÁC CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP VÔ CÙNG PHONG PHÚ: 1. Các khoá học Art.Soft_cấp tốc: "Thành thạo thiết kế chỉ trong 2 tuần học kèm tại nhà cùng chuyên gia 3DKID, bao gồm: Photoshop, illustrator_Ai, After effects_Ae, Corel Draw, Autocad, 3Dsmax,... [Đọc tiếp]

GIA SƯ DẠY KÈM VRAY 3DMAX Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM VRAY 3DMAX CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

GIA SƯ DẠY KÈM VRAY 3DMAX Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM VRAY 3DMAX CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

11/07/2019 09:36:00 / Đăng bởi dương anh thi / (0) Bình luận

GIA SƯ VRAY 3DMAX CAO CẤP TẠI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM - GIA SƯ DẠY KÈM VRAY 3DMAX CHẤT LƯỢNG CAO Hotline gia sư 3DKID: 0936.181.457 - 0983.0984.41  CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ DẠY KÈM VRAY 3DMAX CHO CÁC CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP VÔ CÙNG PHONG PHÚ: 1. Các khoá học Art.Soft_cấp tốc: "Thành thạo thiết kế chỉ trong 2 tuần học kèm tại nhà cùng chuyên gia 3DKID, bao gồm: Photoshop, illustrator_Ai, After effects_Ae, Corel Draw, Autocad,... [Đọc tiếp]

GIA SƯ DẠY KÈM CAD 2D Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM CAD 2D CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

GIA SƯ DẠY KÈM CAD 2D Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM CAD 2D CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

11/07/2019 09:34:00 / Đăng bởi dương anh thi / (0) Bình luận

GIA SƯ CAD 2D CAO CẤP TẠI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM - GIA SƯ DẠY KÈM CAD 2D CHẤT LƯỢNG CAO Hotline gia sư 3DKID: 0936.181.457 - 0983.0984.41  CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ DẠY KÈM CAD 2D CHO CÁC CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP VÔ CÙNG PHONG PHÚ: 1. Các khoá học Art.Soft_cấp tốc: "Thành thạo thiết kế chỉ trong 2 tuần học kèm tại nhà cùng chuyên gia 3DKID, bao gồm: Photoshop, illustrator_Ai, After... [Đọc tiếp]

GIA SƯ DẠY KÈM AFTER EFECTS AE Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM AFTER EFECTS AE CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

GIA SƯ DẠY KÈM AFTER EFECTS AE Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM AFTER EFECTS AE CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

11/07/2019 09:27:00 / Đăng bởi dương anh thi / (0) Bình luận

GIA SƯ AFTER EFECTS AE CAO CẤP TẠI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM - GIA SƯ DẠY KÈM AFTER EFECTS AE CHẤT LƯỢNG CAO Hotline gia sư 3DKID: 0936.181.457 - 0983.0984.41  CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ DẠY KÈM AFTER EFECTS AE CHO CÁC CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP VÔ CÙNG PHONG PHÚ: 1. Các khoá học Art.Soft_cấp tốc: "Thành thạo thiết kế chỉ trong 2 tuần học kèm tại nhà cùng chuyên gia 3DKID, bao gồm: Photoshop, illustrator_Ai, After effects_Ae, Corel... [Đọc tiếp]

GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ AI Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM THIẾT KẾ AI CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ AI Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM THIẾT KẾ AI CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

11/07/2019 09:25:00 / Đăng bởi dương anh thi / (0) Bình luận

GIA SƯ THIẾT KẾ AI CAO CẤP TẠI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM - GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ AI CHẤT LƯỢNG CAO Hotline gia sư 3DKID: 0936.181.457 - 0983.0984.41  CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ DẠY KÈM THIẾT KẾ AI CHO CÁC CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP VÔ CÙNG PHONG PHÚ: 1. Các khoá học Art.Soft_cấp tốc: "Thành thạo thiết kế chỉ trong 2 tuần học kèm tại nhà cùng chuyên gia 3DKID, bao gồm: Photoshop, illustrator_Ai,... [Đọc tiếp]

GIA SƯ DẠY KÈM 3DS MAX Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM 3DS MAX CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

GIA SƯ DẠY KÈM 3DS MAX Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM 3DS MAX CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

11/07/2019 09:22:00 / Đăng bởi dương anh thi / (0) Bình luận

GIA SƯ 3DS MAX CAO CẤP TẠI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM - GIA SƯ DẠY KÈM 3DS MAX CHẤT LƯỢNG CAO Hotline gia sư 3DKID: 0936.181.457 - 0983.0984.41  CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ DẠY KÈM 3DS MAX CHO CÁC CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP VÔ CÙNG PHONG PHÚ: 1. Các khoá học Art.Soft_cấp tốc: "Thành thạo thiết kế chỉ trong 2 tuần học kèm tại nhà cùng chuyên gia 3DKID, bao gồm: Photoshop, illustrator_Ai, After effects_Ae, Corel Draw, Autocad,... [Đọc tiếp]

GIA SƯ DẠY KÈM REVIT ARCHITECTURE Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM REVIT ARCHITECTURE CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

GIA SƯ DẠY KÈM REVIT ARCHITECTURE Ở THỦ ĐỨC-DẠY KÈM REVIT ARCHITECTURE CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP

11/07/2019 09:14:00 / Đăng bởi dương anh thi / (0) Bình luận

GIA SƯ REVIT ARCHITECTURE CAO CẤP TẠI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM - GIA SƯ DẠY KÈM REVIT ARCHITECTURE CHẤT LƯỢNG CAO Hotline gia sư 3DKID: 0936.181.457 - 0983.0984.41  CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ DẠY KÈM REVIT ARCHITECTURE CHO CÁC CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP VÔ CÙNG PHONG PHÚ: 1. Các khoá học Art.Soft_cấp tốc: "Thành thạo thiết kế chỉ trong 2 tuần học kèm tại nhà cùng chuyên gia 3DKID, bao gồm: Photoshop, illustrator_Ai, After effects_Ae, Corel Draw, Autocad,... [Đọc tiếp]

zalo