Học Thuật

3Dsmax là chương trình gì?  Cách cài chương trình 3DS Max 2016.

3Dsmax là chương trình gì? Cách cài chương trình 3DS Max 2016.

11/2/2016 10:28:00 AM / Đăng bởi Đồ Họa 3Dkid / (0) Bình luận

Lịch sử hình thành phần mềm 3DS Max. Autodesk® 3ds Max® đã từng được biết đến với tên 3D Studio MAX là một phần mềm đồ họa vi tính ba chiều (3D graphics application) của công ty Autodesk Media & Entertainment, hoạt động trên hệ điều hành Windows Win32 hoặc Win64. Phiên bản của 3ds Max vào năm 2006 là 3ds Max 7. ... [Đọc tiếp]

Hướng dẫn học 3Dsmax Cơ bản - bài 07

Hướng dẫn học 3Dsmax Cơ bản - bài 07

11/2/2016 9:43:00 AM / Đăng bởi Đồ Họa 3Dkid / (0) Bình luận

Lược trình học 3dmax cơ bản-nâng cao tại đồ họa 3dkid: KHÓA CẤP TỐC 10 BUỔI 1. Phần Cơ bản dựng hình: (5 buổi) 1.1: Các lệnh về thiết đặt giao diện, phím tắt, cách sử lý tình huống khi gặp trục trặc.. 1.2: Lệnh vẽ khối 3D, hiệu hỉnh Editpoly 1.3: Lệnh vẽ khối 3D từ Shape 2D, hiệu chỉnh Edit spline... [Đọc tiếp]

Hướng dẫn học 3Dsmax Cơ bản - bài 08

Hướng dẫn học 3Dsmax Cơ bản - bài 08

11/2/2016 9:43:00 AM / Đăng bởi Đồ Họa 3Dkid / (0) Bình luận

- Hướng dẫn học 3Dsmax cơ bản - bài 07 - H ướng dẫn học 3Dsmax cơ bản - bài 06 Lược trình học 3dmax cơ bản-nâng cao tại đồ họa 3dkid: KHÓA CẤP TỐC 10 BUỔI 1. Phần Cơ bản dựng hình: (5 buổi) 1.1: Các lệnh về thiết đặt giao diện, phím tắt, cách... [Đọc tiếp]

Hướng dẫn học 3Dsmax Cơ bản - bài 06

Hướng dẫn học 3Dsmax Cơ bản - bài 06

11/2/2016 9:42:00 AM / Đăng bởi Đồ Họa 3Dkid / (0) Bình luận

Lược trình học 3dmax cơ bản-nâng cao tại đồ họa 3dkid: KHÓA CẤP TỐC 10 BUỔI 1. Phần Cơ bản dựng hình: (5 buổi) 1.1: Các lệnh về thiết đặt giao diện, phím tắt, cách sử lý tình huống khi gặp trục trặc.. 1.2: Lệnh vẽ khối 3D, hiệu hỉnh Editpoly 1.3: Lệnh vẽ khối 3D từ Shape 2D, hiệu chỉnh Edit spline... [Đọc tiếp]

Hướng dẫn học 3Dsmax Cơ bản - bài 04

Hướng dẫn học 3Dsmax Cơ bản - bài 04

11/2/2016 9:41:00 AM / Đăng bởi Đồ Họa 3Dkid / (0) Bình luận

Lược trình học 3dmax cơ bản-nâng cao tại đồ họa 3dkid: KHÓA CẤP TỐC 10 BUỔI 1. Phần Cơ bản dựng hình: (5 buổi) 1.1: Các lệnh về thiết đặt giao diện, phím tắt, cách sử lý tình huống khi gặp trục trặc.. 1.2: Lệnh vẽ khối 3D, hiệu hỉnh Editpoly 1.3: Lệnh vẽ khối 3D từ Shape 2D, hiệu chỉnh Edit spline... [Đọc tiếp]

Hướng dẫn học 3Dsmax Cơ bản - bài 05

Hướng dẫn học 3Dsmax Cơ bản - bài 05

11/2/2016 9:41:00 AM / Đăng bởi Đồ Họa 3Dkid / (0) Bình luận

Lược trình học 3dmax cơ bản-nâng cao tại đồ họa 3dkid: KHÓA CẤP TỐC 10 BUỔI 1. Phần Cơ bản dựng hình: (5 buổi) 1.1: Các lệnh về thiết đặt giao diện, phím tắt, cách sử lý tình huống khi gặp trục trặc.. 1.2: Lệnh vẽ khối 3D, hiệu hỉnh Editpoly 1.3: Lệnh vẽ khối 3D từ Shape 2D, hiệu chỉnh Edit spline... [Đọc tiếp]

Hướng dẫn học 3Dsmax Cơ bản - bài 03

Hướng dẫn học 3Dsmax Cơ bản - bài 03

11/2/2016 9:40:00 AM / Đăng bởi Đồ Họa 3Dkid / (0) Bình luận

Lược trình học 3dmax cơ bản-nâng cao tại đồ họa 3dkid: KHÓA CẤP TỐC 10 BUỔI 1. Phần Cơ bản dựng hình: (5 buổi) 1.1: Các lệnh về thiết đặt giao diện, phím tắt, cách sử lý tình huống khi gặp trục trặc.. 1.2: Lệnh vẽ khối 3D, hiệu hỉnh Editpoly 1.3: Lệnh vẽ khối 3D từ Shape 2D, hiệu chỉnh Edit spline... [Đọc tiếp]

Hướng dẫn học 3Dsmax Cơ bản - bài 02

Hướng dẫn học 3Dsmax Cơ bản - bài 02

11/2/2016 9:37:00 AM / Đăng bởi Đồ Họa 3Dkid / (0) Bình luận

Lược trình học 3dmax cơ bản-nâng cao tại đồ họa 3dkid: KHÓA CẤP TỐC 10 BUỔI 1. Phần Cơ bản dựng hình: (5 buổi) 1.1: Các lệnh về thiết đặt giao diện, phím tắt, cách sử lý tình huống khi gặp trục trặc.. 1.2: Lệnh vẽ khối 3D, hiệu hỉnh Editpoly 1.3: Lệnh vẽ khối 3D từ Shape 2D, hiệu chỉnh Edit spline... [Đọc tiếp]

Hướng dẫn học 3Dsmax Cơ bản - bài 01

Hướng dẫn học 3Dsmax Cơ bản - bài 01

11/2/2016 9:34:00 AM / Đăng bởi Đồ Họa 3Dkid / (0) Bình luận

Lược trình học 3dmax cơ bản-nâng cao tại đồ họa 3dkid: KHÓA CẤP TỐC 10 BUỔI 1. Phần Cơ bản dựng hình: (5 buổi) 1.1: Các lệnh về thiết đặt giao diện, phím tắt, cách sử lý tình huống khi gặp trục trặc.. 1.2: Lệnh vẽ khối 3D, hiệu hỉnh Editpoly 1.3: Lệnh vẽ khối 3D từ Shape 2D, hiệu chỉnh Edit spline... [Đọc tiếp]