Hướng dẫn học Corel Draw - bài 05: Làm thế nào để phục hồi Font chữ bị mã hóa trong corel ?

Hướng dẫn học Corel Draw - bài 05: Làm thế nào để phục hồi Font chữ bị mã hóa trong corel ?

11/14/2016 07:45:16 / Đăng bởi Đồ Họa 3Dkid / (0) Bình luận

 Trong corel có cách tìm font chữ rất hay, Điều kiện là phải có internet: 

VD: font này gửi người ta đã chuyễn đổi text sang curves

Ta vào menu Text->What the font

Bao quanh font chữ đó

Sẽ mở trang web font, chọn continue rồi chọn font chữ giống nhất.

Chia sẻ bởi Đồ họa 3DKid

zalo